KBT och MI räcker inte för att behandla spelberoende!

Lösningen på beroendeproblematiken bor i problemet. Hur ska en varaktig spelfrihet uppstå när lösningen inte motsvarar problemets art och omfattning? Inte någonstans i de föreslagna åtgärderna finns en förståelse för beroendepersonlighetens speciella dynamik.

För en tid sen anordnade Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen konferansen “Kunskap om problem med spel om pengar” på Clarion Sign i Stockholm.

Syftet med kunskapskonferensen var att presentera innehållet i kunskapsstöden och innebörden av lagändringen i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 januari 2018.

Spelfriheten AB var såklart på plats och vår behandlingsansvarig Finn Stenwall kommenterar.

Jag har varit med för länge i den här branschen och sett för många myndighetsförslag. I vanlig ordning präglas myndigheternas förslag av fler åsikter än insikter. Återigen betraktas beroendeproblematiken utifrån. Psykologiska problem så som spelberoende måste betraktas inifrån för att fullt ut förstås. De är nästan bara de som själva varit där och sedan funnit en varaktig spelfrihet som kan beskriva problematikens invecklade kärna.

Inte någonstans i de föreslagna åtgärderna finner jag en förståelse för beroendepersonlighetens speciella dynamik. Därmed missar de hela poängen. Mitt professionella intryck är kort sagt att de är bättre än ingenting. Men de är inte nog. 

Lösningen på beroendeproblematiken bor i problemet. Hur ska en varaktig spelfrihet uppstå när lösningen inte motsvarar problemets art och omfattning? Man har intervjuat sju stycken spelfria spelare. Vilka samstämmigt säger, för att framgångsrikt kunna hantera sitt beroendeproblem krävs total spelabstinens och en påföljande underhållsverksamhet. Två nyckelbegrepp som inte nämnvärt berörs i rekommendationerna.

Spelfriheten står nu redo med en lösning som motsvarar problemets art och omfattning.

5 saker som gör oss unika i branschen:

  • Vi är den första behandlingen som är utformad av aktiva spelare, före detta spelare, anhöriga och beroendeterapeuter – från början till slut.
  • Ekonomikollen – Eftersom pengar är triggern till fortsatt spelande och återfall tar vi över ansvaret för våra klienters ekonomi under öppenvård (3 mån) och eftervård (12 mån). Det innebär att vi betalar ut veckopeng och förhandlar till bättre villkor. En spelberoende ska fokusera på sin spelfrihet och inget annat.
  • Behandlingens upplägg möjliggör en stark identifikation, ingen är ensam om att ha dessa problem och behandlingen har skapats av människor som vet precis vad de går igenom.
  • Varierad terapi med inslag av KBT och i viss mån MI. Vi undviker i möjligaste mån manualbaserade program utan kan närmast beskrivas som en relationell terapeutisk individual- och gruppterapeutisk process.
  • Stort fokus på anhöriga. Det går att utveckla fungerande och sunda relationer till sina nära och kära igen.

Under 2018 finns det tre inplanerade uppstarter av vår 12 veckor långa öppenvårdsbehandling.

Att sluta spela är inte det svåraste, utmaningen är att upprätthålla spelfriheten.