Anhörigbehandling

Det är lätt att tro att allt kommer bli bra, om bara familjemedlemmen slutar spelar. Anhöriga till spelberoende blir drabbade känslomässigt, ekonomiskt, socialt och ibland även fysiskt. Det är inte ovanligt att man utvecklar ett medberoende. Med hjälp av vår behandling går det att hitta tillbaka till sig själv. Det går även att utveckla en fungerande och sund relation till sin spelande familjemedlem.

Även anhöriga behöver behandling

Det är oerhört svårt att leva nära en person som är spelberoende. Att pendla mellan hopp och förtvivlan. Ständig oro. Frustration och ilska. Det är vardag, för en kämpande anhörig. Men det är aldrig för sent att förändra sin situation. Problematik med spel är något som varje individ behöver ta ansvar för själv. Och den påverkan man utsätts för som anhörig behöver man hjälp att hantera. Det går att hitta tillbaka till en fungerande och sund relation igen. Det går att bryta ett medberoende. Men för att lyckas med det behöver man som anhörig hjälp att hitta tillbaka till sig själv och lära sig att sätta sunda gränser. Det är aldrig en familjemedlems fel att någon har fastnat i ett spelberoende. Däremot spelar man som anhörig ofta en stor och viktig roll i personens tillfrisknande.

Som anhörig kan du drabbas av:

 • Ilska
 • Bitterhet
 • Självömkan
 • Skam
 • Depression
 • Panikångest
 • Eget beroende/missbruk

Ibland är det tecken på att du är medberoende. Ibland är du ”bara” en drabbad anhörig. Genom Spelfrihetens anhörigbehandling får du hjälp att reda ut begreppen.

Spelfrihetens behandlingsform för anhöriga

Vår behandlingsform bygger på både grupp- och enskilda aktiviteter. Den missbrukande familjemedlemmen bjuds in vid planerade tillfällen.

Teman som vi diskuterar:

 • Beroendesjukdomen
 • Känslomässig påverkan av att leva nära någon som är beroende
 • Gränssättning
 • Kontrollbehov
 • Förnekelse
 • Självkänsla
 • Tillit
 • Relationer
 • Känslor
 • Flykt
 • Är jag medberoende?
 • Vägen till frihet
 • Ett nytt sätt att leva

Upplägg för anhörigbehandlingen:

 • Just nu sker denna behandling helt digitalt
 • Behandlingen är schemalagd på tisdagar kl 16-20
 • Vi träffas i grupp om minst 4 personer och högst 10 personer
 • Behandlingen pågår under fyra månader
 • För prislista maila intresseanmälan till: info@spelfriheten.se
 • Inga långa väntetider

Det går att utveckla en fungerande & sund relation till sin spelande familjemedlem.