Anhörighetsbehandling

Det är lätt att tro att allt kommer bli bra, om bara familjemedlemmen slutar spelar.

Anhöriga till en spelmissbrukare blir alltid drabbade känslomässigt, ekonomiskt, socialt och ibland även fysiskt. Man utvecklar ett medberoende. Med hjälp av vår behandling går det att hitta tillbaka till sig själv. Det går även att utveckla en fungerande och sund relation till sin spelande familjemedlem.

Även anhöriga behöver behandling

Det är oerhört svårt att leva nära en person som är spelmissbrukare. Att pendla mellan hopp och förtvivlan. Ständig oro. Frustration och ilska. Det är vardag, för en kämpande anhörig.

Men det är aldrig försent att förändra sin situation. Orsaken till att någon har utvecklat ett medberoende kan vara många. Problematik med spel är något som varje individ behöver ta ansvar för själv. Och den påverkan man utsätts för som anhörig behöver man hjälp att hantera. Det går att bryta ett medberoende. Det går att hitta tillbaka till en fungerande och sund relation igen. Men för att lyckas med det behöver man som anhörig hjälp att hitta tillbaka till sig själv och lära sig att sätta sunda gränser. Det är aldrig en familjemedlems fel att någon har fastnat i ett spelberoende. Däremot spelar man ofta en stor och viktig roll i personens tillfrisknande, då man behöver ta över spelandets roll som den närmsta relationen i sin medmänniskas liv.

Resultatet av ett medberoende kan vara:

 • Bitterhet
 • Självömkan
 • Skam
 • Depression
 • Panikångest
 • Brännhet
 • Känslomässiga expositioner
 • Eget beroende/missbruk

Spelfrihetens behandlingsform för anhöriga

Vår behandlingsform bygger på både grupp- och enskilda aktiviteter. Självfallet erbjuds även den missbrukande familjemedlemmen in vid planerade tillfällen.

Teman som vi diskuterar:

 • Beroendesjukdomen
 • Är jag medberoende?
 • Vägen till frihet
 • Kontrollbehov
 • Förnekelse
 • Självkänsla
 • Gränslöshet
 • Tillit
 • Relationer
 • Känslor
 • Flykt
 • Arbetet
 • Ett nytt sätt att leva

Upplägg för anhörighetsbehandling:

 • Denna behandling är schemalagd på helger
 • Två helger per månad träffas vi i grupp om minst 8 och högst 10 personer
 • Tiderna är lagda mellan 09-15, med 30 minuters paus för lunch
 • Behandlingen pågår under tre månader