Information för dig som är anhörig

Är det någon i din närhet, familj eller vän, som spelar lite för mycket? Går det ut över dennes relationer till dig och andra? Har situationen blivit svår att hantera? Förmodligen har din vän någon form av problem med sitt spelande. Det som en gång var lustfyllt har förvandlats till något destruktivt. Det är väldigt vanligt och du är långt ifrån ensam. Vi på Spelfriheten har gedigen erfarenhet av att hjälpa både spelare och anhöriga. För man ska inte tro att anhöriga inte behöver hjälp, de har också blivit utsatta för beroendets problematik. Och det första steget för att hjälpa din vän, är att hjälpa dig själv.

Tecken på medberoende

Det är vanligt att du som anhörig är den första att lägga märke till tecken på spelproblem eller spelmissbruk. Spelandet börjar ofta som ett oskyldigt tidsfördriv som tillför något positivt i livet, kanske spänning i vardagen eller social gemenskap. Men spelandet kan med tiden utvecklas till ett beroende eller missbruk. Det är inte alltid så lätt att veta om personen du håller nära faktiskt har problem. Ibland för att personen inte berättar om det, eller försöker täcka upp det. Ibland för att personen är i förnekelse och döljer sitt beroende väldigt väl.

Vanliga tecken och varningssignaler:

  • Tid: alltmer tid tillägnas spel och planering kring spel. Personen kanske verkar mer frånvarande än vanligt och prioriterar spelaset framför andra saker som tidigare har varit viktiga
  • Ekonomi: det försvinner pengar från konton, personen kanske lånar pengar allt oftare utan att kunna betala tillbaka. Personen kan ha pengaproblem trots en stadig inkomst, eller så har hen svårt att betala räkningarna
  • Humöret: personen oroar sig mer än vanligt, är mer lättretlig, och/eller visar oftare tecken på nedstämdhet och oro
  • Beteenden: det är inte ovanligt att personen isolerar sig ifrån vänner och andra anhöriga och drar sig undan sociala aktiviteter som tidigare hade tett sig självklara för personen att delta i

Olika tecken på spelberoende och spelproblem

Det är ofta den anhöriga som först lägger märke till problemen som uppstår av spelande. Det som ofta börjar som ett lustfyllt och oskyldigt tidsfördriv, ofta i sociala sammanhang, kan utvecklas utan svårigheter till konsekvenser som blir svåra att hantera. Som anhörig är det svårt att avgöra vart gränsen går, när något går från positivt till negativt, från nöje till problem. Du kanske går runt med oroliga tankar och funderingar kring din vän, kanske har personen ljugit om sitt spelande eller försökt täcka upp för de negativa konsekvenserna. Men det är alltid bättre att prata om problemen så tidigt som möjligt.

Vanliga varningssignaler för spelberoende eller spelproblem är främst tiden. Tiden som används till spel eller planering kring spel. Kanske är personen frånvarande under perioder, väljer att spela framför att göra annat som tidigare var viktigt.

Det går ofta också ut över ekonomin. Konton som sinar, pengar som lånas utan att kunna betalas tillbaka. Det spelar ingen roll om en spelande person har stadig inkomst, ett problematiskt spelande slutar ofta med att personen tappar kontroll över sin ekonomi ändå.

Humöret påverkas snabbt, personen blir mer och mer orolig, mer lättretlig och ängslig. Spelare visar ofta upp tecken på nedstämdhet och oro. De kan isolera sig från vänner och familj, de undviker sociala tillställningar de tidigare hade deltagit i med nöje. Ofta är det skam inblandat, de undviker hellre sina nära än att eventuellt behöva möta problemet.

Hur man går tillväga

Spelberoende och spelproblem innefattar ofta en ordentlig dos förnekelse. Istället för att se hela bilden bakom problematiken, fokuserar de hellre på att spela ännu mer för att undvika konsekvenserna. Det blir en ond cirkel och som anhörig kan det vara både svårt och läskigt att försöka belysa problemet. Det gäller att gå varsamt fram. Tjat och hot leder sällan till att en person slutar spela, snarare kan det få motsatt effekt och personen drar sig undan. Trots att du bara menar väl och försöker nå fram. Det är lätt att som anhörig tro att allting bara kommer bli bra, om bara spelaren slutar spela. Det är jätteviktigt i de här lägena att också fokusera på det positiva, det som faktiskt fungerar bra. Det som personen skulle behöva fokusera ännu mer på, för att bryta fokus från spelandet. Det brukar vara enklare att nå fram till en person som befinner sig i förnekelse, om man uppmuntrar det positiva, det som du önskar se mer utav.

Formulera dig utifrån din egen situation

Det mest effektiva sättet för att nå fram med konstruktiv kritik är att prata från sitt eget perspektiv. Utan att anklaga eller påpeka fel och brister, utan istället genom att berätta om din egen upplevelse. Använd jag-budskap. Fokusera mer på vad din väns beteende får för konsekvenser för dina tankar, känslor och behov. Hur påverkas er relation egentligen? Och hur känns det för dig? Beskriv specifika händelser där spelandet ledde till en negativ konsekvens, även för dig som anhörig, och hur du upplevde det. Det går att beskriva sorg och besvikelse utan att låta anklagande, genom att berätta om den saknad som uppstod för att man tycker om någon, exempelvis. Kom med förslag på hur saker skulle kunna gå annorlunda till, uppmuntra din vän att ändra beteendet med hjälp av positiva möjligheter. Samtalen bör ha en god underton, byggd på förtroende och vänskap. Genom att utgå från dig själv, dina tankar, känslor och behov, så går du inte till attack på den spelandes självkänsla. Den är förmodligen redan låg, om än omedvetet, därav förnyelsen som fungerar som ett slags självförsvar för personen. En människa som befinner sig i en problematisk situation behöver vara trygg för att våga lyssna och ta till sig – vilket är en förutsättning för att själv bli villig att förändra situationen.

Uppmana till aktiviteter fria från spel

Kom med förslag och bidra med aktiviteter som gör att din spelande vän känner sig bra eller duktig efteråt. Inget som har med spel att göra, utan något som kan bygga personens självkänsla på en spelfri-arena. Att få beröm är något vi alla brukar tycka är något behagligt och välkommet. Precis som kärlek, respekt, gemenskap. Försök fördjupa er relation, visa din uppskattning och uppmuntra vidare. Ibland kan det till en början räcka med något så enkelt som en fika eller en promenad.

Så hjälper du din vän, genom att hjälpa dig själv först

Som anhörig befinner man sig i en svår situation. Man är utsatt påa grund av en väns problematik och beteende, det är lätt att känna sig maktlös och bortglömd. Då är det extra viktigt att du tar hand om dig själv. Du behöver sätta gränser, hur svårt det än är. Både för att stötta den spelande att förändra sitt beteende, men också för din egen skull. Det är ingens fel att någon blir beroende, men det går ut över andra. Ditt främsta jobb just nu, är att sätta dig själv i första rummet. Det är inte ovanligt att du som anhörig hamnar mitt i smeten, lånar ut pengar, bidrar till lögner, skyddar personen på alla möjliga tänkbara vis. Det finns inga gränser för hur långt det är att gå som anhörig för att skydda sin spelande vän, men du sätter dig själv i en farlig situation. Istället för att förneka problematiken, så som spelaren alltid kommer göra, behöver du se den. Du måste ta ansvar för ditt eget mående, annars finns det risk att du också hamnar i nedstämdhet och lever i mer oro än du redan gör.

När du sätter gränser kommer du med förmodan mötas av negativa motreaktioner. Det är lätt att ge efter och just därför måste du stå stadigt och vara stark. Ibland underlättar det att se den negativa reaktionen som ett gott tecken, det betyder att du markerat och att personen hör dig. Den tycker inte om vad den hör, men det är inte ditt problem. Försätt att stå stadigt, med tiden kommer det leda till positiva resultat. Låna inte ut mer pengar, sluta täck upp. Låt personen ta ansvar för sina egna konsekvenser samtidigt som du fortsätter att stötta positiva handlingar.

Sätt dig själv i första rummet

Det är inte lätt att vara anhörig, tvärtom kan det vara mycket påfrestande. Det är just därför det är så viktigt att du tar hand om dig själv först, så att du orkar finnas där för din vän på ett positivt och konstruktivt sätt. Att vara anhörig till en spelberoende innebär att även din tillvaro fylls av oro och konflikter. Det känns ofta ensamt. Att din vän inte lyssnar på sig, eller kanske inte ens bryr sig om dig och dina behov. Det är vanligt att du som anhörig slutar göra de saker du själv mår bra av och i värsta fall även faller in i depression, på grund av långvarig nedstämdhet. Försök i den mån du orkar att göra det du tidigare tyckte var roligt, det som gav dig energi och livsglädje. Träning? Vänner? Börja i det lilla och arbeta dig upp därifrån.

Det är också viktigt för dig som anhörig att få ett fritt rum att få prata om din situation i. Stöd från andra är en avgörande ingrediens för att du själv ska kunna må bra. Kanske en vän, en terapeut, en stödgrupp av något slag. Ett rum där du kan få reflektera fritt kring situationen utan att riskera konflikter. Om din spelande vän försöker sluta spela, är det ett ypperligt tillfälle för er båda att umgås utanför spelet genom att tillsammans göra saker som ni mår bra av. Så att ni kan skapa positiva erfarenheter av den tid som tidigare togs upp av spelandet.

Så går du vidare

Kontakta oss på Spelfriheten så hjälper vi dig med hur du ska gå tillväga för att återfå ditt liv, samt finnas där för din vän.

Läs mer om vår anhörighetsbehandling