Öppenvårdsbehandling

Spelberoendet är en plågsam sjukdom. Den smyger sig på förhållandevis obemärkt, tills man passerar den osynliga gränsen och går in i ett beroende. En gräns över vilken man aldrig kan backa tillbaka över. Det är en sjukdom. Det är inte någons fel. Ingen väljer att bli beroende, men var och en är ansvariga att göra något åt den. Då alla beroenden tenderar att vilja vara konstanta, kommer vi i behandlingen att beröra olika uttrycksformer.

Spelberoende personer kan tillfriskna. Men inte av egen kraft – de behöver ta hjälp

Det som börjar som något kul och ofta glamoröst blir snabbt destruktivt. Och snart helt ohanterligt. Ständig stress, dålig sömn och lögner som avlöser varandra, är bara några av de konsekvenser ett spelmissbruk orsakar. Men det är aldrig försent att förändra sin situation. Orsaken till att någon utvecklar ett spelmissbruk kan vara många. Men något varje enskild individ behöver ta ansvar för själv. Det är dessvärre omöjligt att göra den resan själv, många har provat. Men ingen har lyckats. Identifikation skapar hopp. Vetskapen om att hela vår behandling har formats av personer som haft samma typ av problem som en själv ger oanade krafter.

Resultatet av ett spelmissbruk kan vara:

 • Ödelagd ekonomi
 • Förlorade arbeten
 • Förlorade relationer
 • Självmordstankar
 • Självhat
 • Skam
 • Depression
 • Panikångest

Spelfrihetens behandlingsform för spelberoende

Vår behandlingsmodell följer självfallet de nationella riktlinjerna gällande KBT och MI, men vi har även adderat en rad andra moduler som behövs för att lära sig ett nytt sätt att leva utan spel. Behandlingen bygger på en varierad terapi såsom relationell, existentiell och gestaltterapi.

Behandligen är uppdelad i två steg som sträcker sig över 16 månader. Självfallet bjuds de anhöriga in vid planerade tillfällen. Den här behandlingen syftar till att livet ska kunna fortsätta som vanligt, i högsta möjliga mån.

Teman som vi diskuterar:

 • Beroendesjukdomen
 • Vägen till frihet
 • Lämpliga miljöer och sällskap
 • Tomhet och ångest
 • Vad är en kidnappad hjärna?
 • Vad är projektioner?
 • Affektteori
 • Hantering av spelsug?
 • Du får inga återfall, du tar återfall.
 • Vad har jag gjort med mig själv och andra?
 • Våra anknytningsmönster.
 • Hantera andra besattheter.
 • Strategier för att inte spela.
 • Reparation av relationer.
 • Ett dagligt program.

Upplägg för öppenvårdsbehandling:

 • Behandlingen genomförs digitalt via ZOOM.
 • Denna behandling är schemalagd på vardagskvällar tisdag, onsdag och torsdag
 • Tiderna är förlagda mellan 16.00-19.00
 • Stort fokus på anhöriga
 • Gruppaktiviteter varje dag
 • Individualterapeutiska samtal varannan vecka
 • Regelbundna självhjälpsmöten
 • Öppenvårdsbehandling steg 2 pågår under 16 veckor
 • Steg 3 (efterföljande behandling) rekommenderas direkt efter att steg 2 är avslutat.
 • För prislista maila intresseanmälan till: info@spelfriheten.se
 • Inga långa väntetider

Spelfrihetens utvecklingskurva bygger på en studie som gjorts på 100 personer som är spelberoende.

Insjuknandet

 • Spelar kontrollerat
 • Första större vinsten
 • Ökade insatser
 • Tar större risker
 • Spelar i smyg
 • Spelar för lånade pengar
 • Sover dåligt
 • Tillvaron kretsar kring spel
 • Ljuger om det mest
 • Problem i nära relationer
 • Kan inte betala räkningar
 • Lånar mer desperat
 • Drar sig undan relationer
 • Får inga lån
 • Försöker spela ikapp
 • Tömmer brevlådan först av alla
 • Lånar av farliga personer
 • Gör kriminella handlingar
 • Panikångest
 • Kan inte spela mer
 • Totalt sammanbrott, korthuset rasar
 • Familjen lämnar
 • Hopplöshet och självmordstankar
 • Ber om hjälp

Tillfrisknandet

 • Förmedlar hopp till andra spelberoende
 • Tillfreds med sig själv och omvärlden
 • Inga hemligheter
 • Bättre ordning på ekonomi
 • Nya intressen
 • Gottgör relationer
 • Familj och vänner börjar återfå tilliten
 • Sover bättre, oroar mig mindre
 • Självkänslan återvänder
 • Relationer förbättras
 • Berättar för vänner och berörda
 • Fattar inga snabba beslut
 • Tar ett ökat ansvar
 • Spelsuget minskar
 • Regelbundna självhjälpsmöten
 • Använder sunda rutiner
 • Ärlighet till närstående
 • Ekonomikollen
 • Förstår och accepterar sjukdomen
 • Total ärlighet mot gruppen och mig själv
 • Spärrar mina spelmöjligheter
 • Slutar spela
 • Jag ger upp och erkänner min maktlöshet
 • Tar emot hjälp