Öppenvårdsbehandling

Spelberoendet är en plågsam sjukdom. Den smyger sig på förhållandevis obemärkt, tills man passerar den osynliga gränsen och går in i ett beroende. En gräns över vilken man aldrig kan backa tillbaka över. Det är en sjukdom. Det är inte någons fel. Ingen väljer att bli beroende, men var och en är ansvariga att göra något åt den. Då alla beroenden tenderar att vilja vara konstanta, kommer vi i behandlingen att beröra olika uttrycksformer.

Spelberoende personer kan tillfriskna. Men inte av egen kraft – de behöver ta hjälp

Det som börjar som något kul och ofta glamoröst blir snabbt destruktivt. Och snart helt ohanterligt. Ständig stress, dålig sömn och lögner som avlöser varandra, är bara några av de konsekvenser ett spelmissbruk orsakar. Men det är aldrig försent att förändra sin situation. Orsaken till att någon utvecklar ett spelmissbruk kan vara många. Men något varje enskild individ behöver ta ansvar för själv. Det är dessvärre omöjligt att göra den resan själv, många har provat. Men ingen har lyckats. Identifikation skapar hopp. Vetskapen om att hela vår behandling har formats av personer som haft samma typ av problem som en själv ger oanade krafter.

Resultatet av ett spelmissbruk kan vara:

 • Ödelagd ekonomi
 • Förlorade arbeten
 • Förlorade relationer
 • Självmordstankar
 • Självhat
 • Skam
 • Depression
 • Panikångest

Spelfrihetens behandlingsform för spelmissbrukare

Vår öppenvårdsbehandling bygger på en varierad terapi såsom relationell, existentiell och gestaltterapi. Vår behandling är upplagd i tre steg som sträcker sig över 15,5 månad och kan närmast beskrivas som en Relationell terapeutisk individual- och gruppterapeutisk process. Självfallet bjuds de anhöriga in vid planerade tillfällen. Den här behandlingen syftar till att livet ska kunna fortsätta som vanligt, i högsta möjliga mån.

Teman som vi diskuterar:

 • Beroendesjukdomen
 • Vägen till frihet
 • Lämpliga miljöer och sällskap
 • Tomhet och ångest
 • Vad är en kidnappad hjärna?
 • Vad är projektioner?
 • Affektteori
 • Hantering av spelsug?
 • Du får inga återfall, du tar återfall.
 • Vad har jag gjort med mig själv och andra?
 • Våra anknytningsmönster.
 • Hantera andra besattheter.
 • Strategier för att inte spela.
 • Reparation av relationer.
 • Ett dagligt program.

Upplägg för öppenvårdsbehandling:

 • Denna behandling är schemalagd på vardagskvällar tisdag, onsdag och torsdag
 • Tiderna är förlagda mellan 16.00-20.00 med korta pauser
 • Anhöriga bjuds in vid tre olika tillfällen
 • Gruppaktiviteter varje dag
 • Individualterapeutiska samtal varannan vecka
 • Två självhjälpsmöten i veckan
 • Öppenvårdsbehandling steg 1 & 2 pågår under tre och en halv månad.
 • Steg 3 (eftervård) aktiveras direkt efter steg 2 och pågår i tolv månader.

Hela behandling bygger på Spelfrihetens utvecklingskurva

Insjuknar

 • Spelar kontrollerat
 • Första större vinsten
 • Ökade insatser
 • Tar större risker
 • Spelar i smyg
 • Ljuger om allt
 • Sover dåligt
 • Tillvaron kretsar kring spel
 • Problem hemma
 • Tömmer brevlådan först av alla
 • Lånar av alla
 • Gör kriminella handlingar i jakten på pengar
 • Lånar av farliga personer
 • Problem i alla relationer
 • Dödsångest
 • Kan inte betala räkningar
 • Kan inte låna mer
 • Kan inte spela mer
 • Totalt sammanbrott
 • Självmord, familjen lämnar eller – spelfrihet

Tillfrisknar

 • Ett liv i harmoni = ett liv i frihet
 • Inga hemligheter
 • Bättre ekonomi
 • Får nya intressen
 • Familj och vänner uppskattar förändringarna
 • Sover bättre
 • Gottgör relationer
 • Självkänslan återvänder
 • Familjen får nytt hopp
 • Ansvarsfull
 • Tar inga snabba beslut
 • Impulshantering
 • Spelsuget minskar
 • Regelbundna självhjälpsmöten
 • Väljer rätt miljöer
 • Spärra casino/telefoner/datorer
 • Ärlighet
 • Ekonomikollen
 • Slutar spela
 • Ber om hjälp